ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Обявени са нови огнища на АЧС при дива свиня в област Търговище

Обявени са първично възникнали случаи на болестта Африканска чума при диви свине в землищата на село Миладиновци и село Голямо Ново, община Търговище, село Славяново и село Водица, община Попово и град Опака, стана ясно на проведено заседание на Областната епизоотична комисия. Със заповед на директора на “Регионална дирекция по горите” – Шумен ще бъдат определени инфектираните зони, в които се забранява достъпа на всички лица, нямащи отношение към претърсването и прилагането на мерки за ликвидиране на болестта при спазване на изискванията за биосигурност. ТП “ДЛС Черни Лом” – Попово, в чийто териториален обхват попадат всички обявени огнища, следва да предприемат незабавно всички необходими мерки за биосигурност, опазване и защита на горските територии и дивеча , както и опазване здравето на населението. В изпълнение на решенията на Областната епизоотична комисия в тридневен срок от обособяването на зоните, “ДЛС Черни Лом” – Попово е необходимо да обозначат границите на подзони „А“. Изисква се осигуряване на дежурства на лесничеи за недопускане на външни лица в подзони „А“. Членовете на ЛРД и ТП „ДЛС Черни Лом“ трябва да претърсват трите подзони на обявените огнища на АЧС . В подзони „Б” и „В” на определените инфектирани зони могат да се извършват горскостопански и селскостопански дейности, събиране на гъби, билки, трюфели, туризъм и други дейности само след осигуряване и прилагане на съответните минимални мерки за биосигурност.
www.focus-radio.net

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ