ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Още по-строги изисквания към служителите от горските и ловните стопанства при откриване на труп от дива свиня

С нова заповед РД-48-3 от 06.01.2020 г. министърът на земеделието храните и горите Десислава Танева прави изменение в издадената през октомври м. г. ( РД-48-61 на 01.10.2019 г.), определяща реда и мерките, които трябва да предприемат лицата с компетенции в обхвата на Закона за лова и опазване на дивеча , при констатиране на Африканска чума по свинете при диви свине на територията на страната. Изменението касае т. IV, т. 1, като се разширява обхватът на съответните ловностопански райони, които горските служители и служителите от ловните стопанства трябва да претърсват за откриване на умрели диви свине или такива с нетипично поведение – при стриктно спазване на мерките за биосигурност. На сайта на земеделското министерство са публикувани и нови Указания, утвърдени със заповед РД-48-3/06.01.2020 г. на министъра на МЗХГ, които подробно разписват минималните мерки за биосигурност срещу разпространението на Африканската чума по свинете. Разписани са правилата, които задължително трябва да се спазват при откриване на труп от дива свиня, начините на вземане и изпращане на пробите за изследване на АЧС , изискванията при групов и индивидуален лов на диви свине и др. Конкретизирани са задълженията на служителите от горските и ловните стопанства и на поделенията на БАБХ.
www.praktichnozemedelie.com

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ