ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Предлагат ново изменение на ЗЛОД заради разпространението на АЧС

откриването

Нов проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) е предложен за обществено обсъждане. Предложените промени имат за цел да се повиши ефективността на мерките за ограничаване на разпространението и щетите, които нанася Африканската чума по свинете (АЧС) и постепенното ликвидиране на заболяването при популацията на дивата свиня, която се явява преносител на вируса на Африканската чума по свинете в Република България. По този начин ще се намали риска от разпространението на заболяването и сред домашните свине.

Армия и полиция ще могат да се включат в санитарния отстрел на диви свине при усложнена епидемиологична обстановка от АЧС. Освен от двете силови ведомства в масовия отстрел на диви свине ще участват и служители на МЗХГ и ДГС. Санитарният отстрел, включително и на животни, при които не се забелязват симптоми на болестта, ще се извършва със заповед на земеделския министър, съгласувана с екоминистъра. На армията и полицаите се разрешава да отстрелват дивите свине дори и с методи и средства за ловуване, които са забранени от закона за лова . Сред тях са например използването на арбалети, капани и примки, отровни или упойващи вещества, МПС-та и дори летателни средства.

Три нови случая на африканска чума по диви свине в Елхово

Дивите свине се считат за естествен “резервоар” на вируса на африканската чума по свинете. Според ветеринарите тяхната численост трябва да се намали до едва 3 -5 броя на 1000 хектара. Това до голяма степен е постигнато в Северна България, но имал места в южните части на страната, където разпорежданията за интензивен отстрел не са спазвани, за което в момента няма и предвидени санкции в ЗЛОД . Затова с промените се въвежда глоба от 100 до 1000 лв. за неизпълнение на мерките в заповедите на земеделския министър. Добросъвестните концесионерите на ловните стопанства ще получат бонус, като вместо 3 годишни вноски за стопанисването на дивеча ще плащат само една. Целта е с освободените пари да закупят и разселят едър дивеч , които да е алтернатива за ловците вместо глиганите.

Ловните сдружения ще бъдат наказвани със забрана за 1 г. за ползване на дивеча в дадения им район, ако не изпълняват задълженията си. Тази санкция е предвидена и при констатиран инцидент по време на ловен излет.

След като се запознае внимателно със законопроекта, Националното ловно-рибарско сдружение ще излезе със свое становище за готвените промени в ЗЛОД.

Посетете нашата Фейсбук страница 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ