140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ДЛС „Воден-Ири Хисар“ изложи стойностни трофеи от благородни елени

Радка МИНЧЕВА 

Нова традиция създават в Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“. За пръв път тази година в резиденция „Втори дом“ бе подредена трофейна изложба от отстреляни през последния ловен сезон благородни елени. Заместник-министърът на земеделието и горите Георги Костов, директорът на „Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово Тодор Бонев, представители на местните и регионалните власти, на съседни стопанства, както и любопитни ловци имаха възможност да разгледат уникалните трофеи.

Общо 10 чифта еленови рога на стойност над 100 000 лева бяха представени в експозицията. Три от тях са оценени със златен медал, три – със сребърен, 3 – с бронзов, само един е без медал. Трофейният анализ на докторанта инж. Иван Степанов, работещ с изследвания на благородни елени, сочи, че средната дължина на рогата е 114,7 см., средното тегло е 7,8 кг., а средният брой шипове е 13. Сред експонираните трофеи 80% са получили максималния брой точки при оценката за цвят, а всички – максимума за перли и върхове на шиповете. Препоръката на Степанов бе да се обърне внимание на размаха на рогата, както и на повишаване на средната възраст, която е 8 години, най-старото животно е 10-годишно.

Директорът на Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“ инж. Кирил Колев заяви, че си поставя задача, както и на ловните водачи, да се стремят към отстрел на максимално възрастни животни. Той обясни, че и сега се цели извеждане на елени, които са се изчерпали и нямат какво да дадат на популацията, както и след брачния период.

НАЧАЛО НА ТРАДИЦИЯ

Кирил Колев бе категоричен, че този малък регионален ловен празник ще се провежда всяка година, така, както се случва в Сърбия, Хърватска, Румъния. Тай покани за участие догодина и съседните ловни стопанства. Кирил Колев обяви и още една причина да инициира подобно събитие – според него то е крачка към по-голяма публичност и прозрачност, от липсата на каквато страда тази сфера.

За инициативността си Кирил Колев получи похвала от директора на „Северноцентрално държавно предприятие“ Тодор Бонев, който припомни, че миналата година подобна експозиция, но за по-голям регион е организирана в Габрово, през тази година обаче по обективни и субективни причини това не се е случило. Бонев заяви, че „Северноцентрално държавно предприятие“ обръща сериозно внимание на ловната дейност. През последните години са ремонтирани ловни домове, възстановени са множество съоръжения и изоставени дивечови ниви, организирана е сериозна охрана с цел опазване на дивеча и резултатите не са закъснели: увеличени са дивечовите запаси, има и повишаване броя на трофеите, както и приходите от ловна дейност: през 2011 г. те са били 580 000 лв., през 2015 г. – 1 800 000 лв., а за настоящата се очаква да стигнат 2 000 000 лв.

Провеждането на подобни форуми е важно и за ловната статистика – заяви главният асистент в катедрата по ловно стопанство в Лесотехническия университет д-р Градимир Груйчев, който бе на експозицията заедно със свои студенти. През тази година те за пръв път са били на практика във „Воден-Ири Хисар“. Това сътрудничество ще продължи – увери директорът на стопанството.

Общата стойност на представените експонати е 55 174 евро, най-ценният чифт рога е с цена 18 850 евро, теглото му е 12,310 кг., еленът е бил 10-годишен, отстрелян е от немски ловец в края на септември. Еленът е оценен с 228,95 точки.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ