140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ГРИЖАТА ЗА ДИВЕЧА И ПОЛЗВАНЕТО С МЯРКА – РЕЛИГИЯ ЗА ВСЕКИ ЛОВЕЦ

Димитър КИТАНОВ

Разбрах за интересно начинание в една от трите ловни групи на ловна дружина „Петрич-запад”. Ло­вците взели решение за построяване на параклис на ловната си база и го привели в реализация. За възник­ването на идеята за богоугодното дело, за съвмес­тимостта на религията и лова и за морала на лове­ца разговаряхме с ръководителя на групата Никола Стоилов и с председателя на Контролната комисия на ловно-рибарското сдружение в Петрич и член на ловната група Митко Стоименов.

Г-н Стоилов, как се заро­ди идеята за построяване на параклиса?

-На няколко километра от граничната бразда, на изоставена рампа за товарене на дървени материали, с разрешение на Държавно горско стопанство ловната група, в момента ръководена от мен, решава и започва да прави база, която да ползва за стопанисване на дивеча, съхранение на фуражи, ма­териали, организиране на ловни сбирки и използване за подслон при лошо време. Повече от тридесет години ловците облагородяват мяс­тото и базата, което стана любимо и за отдих.

В ловната група, с члено­ве над 40 ловци, се взе ре­шение да се построи малък християнски храм и той да се превърне в място за мо­литва, преклонение и бого­служение. Така започнахме строежа. Вярвам, че ще ус­пеем, гаранция за това ми се работи и помага. Надява-

ме се, че с молитва за Божия благодат  и   упътване  към добри дела Всевишният ще пази нашия ловен колектив от всяко зло, от суетни мисли и лоши пожелания.

Г-н Стоименов, съвместяват  ли  се  според  вас религия, лов, вяра, има ли противоречие?

-Доколкото ми е известно, всяка религия учи на добри дела,  религията  не  забранява консумацията на месо. Животните  служат  на  хората за храна и за работа. Проблем  според  мен  има и той се  изразява в грижа- та  към  животните, тяхното подпомагане и хуманно отношение, лошо е, когато не полагаме достатъчно грижи, с което караме животните да страдат и трудно да оцеляват. Не одобрявам снимките на наши ловци с отстреляни голям  брой  диви  прасета. Сигурен съм, че са нарушени не само законовите разпоредби, но и етичните норми на поведение на ловеца и по тези въпроси всеки от нас трябва да се позамисли, а вярващият знае, че всички наши стъпки се следят и идва време, когато се търси отговорност.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ