НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловните хижи и заслони – една доказана съвременна потребност

Кузман ПЕТРОВ

През последните години сякаш има едно негласно съ­ревнование между дружинките в изграждането на ловни хижи, навеси и заслони. В миналото те са били изключи­телна рядкост. Днес тази тенденция и политика придобива нов смисъл. Практиката доказва, че те са много полезни и нужни. Там, където условията са по-елементарни и без много материални разходи, те се ползват при лошо време, за почивка между гонките, за сборни пунктове и място за оформяне на необходимата документация на разрешител­ните за ловуване.

Но не са малко и ловните хижи, където има много прилични битови условия не само за временно пребиваване, но и за пренощуване и неколкодневна почив­ка в летните месеци. Има ловни хижи, в които интериорът наистина съответства на съвременните човешки потребно­сти, и те носят духа и фантазията на ловците. Разбира се, тези ловни домове са дело на дарения на самите ловци, а изграждането и обзавеждането е резултат от активното участие на всички членове на дружинката. Чест прави и на спонсорите, които имат финансови възможности и култу­рата да станат съпричастни на такава благородна кауза в името на труднообяснимата ловна магия в този спорт.

Ловните хижи са място, където се прекарват незабравими вечери и празници в компанията на ловци с различни ха­рактери и навици. С много веселба, сладка раздумка, без­пардонно надлъгване за ловни случки и пиперливи шеги, които трябва да се понасят геройски.

Това исках да ви кажа, когато получих поредната снимка на изграден ловен дом, този път от организатора по лова в ловно-рибарското сдружение в Разлог Бистра Милушева. На снимката е сплотената дружинка на Милчо Копанаров от Разлог пред завършената ловна хижа в местността „Ка­тарино“ в Рила.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ