140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Рибарски наплив по река Тунжда

Дълго време през тази есен от Тунджа нямаше кой знае какви новини за рибарите. Някои даже я отписаха като неблагонадеждна дестинация, но такова заключение се оказа доста прибързано.

Напоследък се забелязва засилено рибарско присъствие по всички утвърдени като дашни участъци в отсечката между Ямбол и Елхово, а и още по-надолу по течението. Нещо повече, в почивните дни може да се говори за наплив и в това няма нищо чудно, след като рибата определено се активизира, въпреки продължаващото маловодие.

Скобарът все още е дефицитен, но кефали и морунаши се ловят в доста добро темпо. В някои дни преобладават кефалите в улова, в други – морунашите. Тактиката на улова им е сходна: методично захранване в хода на деня, а за стръв – бели червеи, подадени на двойка или тройка. Добре е ако от тях се слага и в захранката.

Излизат прилични като големина риби, даже нерядко се случва да се хванат и трофейни кефали от кило нагоре.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ