140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ДАРЕНИЕ НА БИБЛИОТЕКАТА НА СЪЮЗА

На 6 декември, Никулден, Лиляна Збросская и Анна Збросская-Люнгснес направиха дарение на библиоте­ката на НЛРС-СЛРБ в София от името на своя починал съпруг и баща Виктор Збросский.

57 са книгите на ловна, оръжейна и киноложка тема­тика от български, чешки, германски и руски автори, които обогатиха библиотечния фонд на Националната организация.

Виктор Збросский е автор на кни­гите „Ловното оръжие в България- I“, „Ловното оръжие в България-II“, „Ловни боеприпаси“, „Снарядяване на патрони“, „Гладкоцевни куршуми“, „Европейско ловно оръжие“, както и на „За ловното оръжие от “А” до “Я” – съ­вети на специалиста“.

Авторът е дългодишен сътрудник на сп. „Лов и риболов” и в. „Наслука”, в които е публикувал стотици статии за ловното оръжие и кучето, разрабо­тени на достъпен за българските ло­вци език.

Националното ловно-рибарско сдру­жение връчи на семейството на Вик­тор Збросский почетения знак на НЛРС-СЛРБ „За заслуги към организи­раното ловно движение в България”

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ