140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ДНП „Рила“ представи пред български и чуждестранни студенти защитената територия

Студенти от България, Сърбия, Македония и Украйна, които се обучават по специалностите екология и опазване на околната среда и социология посетиха Централния офис на Дирекция „Национален парк „Рила“ в Благоевград. Директорът Красимир Андонов посрещна групата, представяйки дейността на парковата дирекция с надеждата, че младите хора са силата и бъдещето и от тях зависи опазването на природното наследство:

„Опазването за защитената територия не бива да бъде отговорност само на служителите на ДНП „Рила“, това е дълъг на всеки от нас като граждани, които ценят своето национално богатство. Вие сте бъдещото поколение, което ще бъде отговорно за опазването целостта на защитената територия и устойчивото управление на Национален парк „Рила“, каза Андонов.

Експерти от Националния парк поднесоха мултимедийни презентации за уникалните забележителности и биологичното разнообразие на защитената територия. Широко дискутирана бе темата за управлението на природните компоненти, правилата за поведение на посетителите и функционалното зониране в националния парк. Представени бяха възможностите за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности, както и предпоставките за устойчивия туризъм, отдих и здравословен начин на живот.

Най-голям интерес за студентите, преподавателите и партньорите от Общинския съвет по наркотични вещества Благоевград предизвикаха уникалните биологични видове и техните местообитания, съхранявани в парка, естественото състояние и качеството на ландшафта и абиотичните компоненти, както и представителните специализирани и тематични маршрути, посветени на приоритетни видове от биоразнообразието в защитената територия.

 

Източник и снимка: rilanationalpark.bg

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ