140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Конференция за АЧС

На 2 декември в аулата на Селскостопанската академия в София се проведе конференция на тема „Възможни рискове от проникване и мерки за контрол на африканската чума по свинете в България“. Участваха водещи научни специалисти по здравеопазване и репродукция на животните от МЗХ, ЦОРХВ, ССА, ИАСРЖ, ИАГ, ветеринарните факултети в София и Стара Загора, специалисти от асоциациите по свиневъдство, преработвателните предприятия и различни заинтересовани представители на неправителствени организации. Националното ловно-рибарско сдружение бе представено от свои експерти, които обсъдиха със своите колеги направените изводи и планираните съответни мерки.

Водещ на конференцията бе проф. Бойко Лилов, директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, който запозна участниците с епизоотичната обстановка за африканската чума по свинете в Източна Европа и характеристиката на популацията от диви свине в България за периода 1952-2016 г.

Възможните рискове от проникване и мерки за контрол на АЧС бяха представени от доц. Янко Иванов от ЦОРХВ. Лекция за оценка на риска от проникване на АЧС при Източнобалканските свине изнесе д-р Йордан Марчев от Селскостопанската академия.

Участниците в конференцията коментираха ролята на собствениците на свине в „задния двор“, на собствениците на свиневъдни обекти, на търговците на свине и продукти от тях за контрола на АЧС. Широко бяха обсъдени възможностите за ефикасен граничен контрол на живи животни и продукти от животински произход, фуражи и контрол на личния багаж, обезвреждането на хранителни отпадъци от кораби, самолети, железопътен и автомобилен транспорт.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ