140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловните дружини са готови да посрещнат тежка зима

Валери КОВАЧЕВ

Всички дружини към лов­но-рибарското сдружение в Кърджали са готови да по­срещнат тежка зима. Заку­пили са достатъчно фуражи за подхранване на дребния и едрия дивеч, твърди спе­циалистът по лова Госпо­дин Калоянов.

Някои дружини и сега хра­нят дивеча с царевица, за да го задържат в собствените ловни полета, което им га­рантира по-добър отстрел. Въпреки това не навсякъде има достатъчно диви прасе­та, хранят се и се прехвър­лят в съседни ловища.

Шестнадесетте дружини имат запаси от по един- два тона царевица, както и по седем-осем хранилки за елени и сърни. Но не бър­зат да ги зареждат със сено и листников фураж, защото все още на къра има много домашни животни, които из­яждат сеното и листниковия фураж, както и царевицата за дивата свиня. Недобро­съвестни стопани приби­рат и бучките сол, поставе­ни от ловците.

Според Господин Калоя­нов по отстрела личи кой и как храни дивеча. Сезонът за групов лов на дива сви­ня започна със силен старт. През октомври са ударени 85 диви прасета, докато през миналата година през същия месец са били 30. За­сега най-добра слука имат дружините Кърджали-2, Па­ничково и Комунига. Има ли грижи, ще има и отстрел, казва специалистът по лова.

Както през миналия, така и през този ловен сезон ло­вците се натъкват и на друг проблем. На много места в гората има неразчистена дървесина, съборена от го­лемия сняг през март 2015 г., така са се създали естест­вени укрития за прасетата и кучетата трудно могат да ги вдигнат.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ