140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Ситово изгражда функционална база

Георги  НИКОВ

След като си изградиха чудесна ловна хижа, членовете на ЛРД-Ситово към ЛРС-Силистра тази година си направиха и ловен заслон, който ще се използва предимно в по-топлото време. С това се оформи един уютен и функционален комплекс, откъдето тръгват ловните излети. Пак там става отчитането на слуката.

Базата се намира на около 300-400 м от общинския център Ситово, в покрайнините на добруджанската гора. В комплекса има постоянно течаща изворна вода, идваща от м. „Чобан бунар“, а за осветление се използва голям акумулатор, който добре замества нормалното електроснабдяване.

При изграждането на заслона се отличи ловецът Петко Иванов, който е внук на един от добрите майстори строители в района от едно време. Активно се включиха и братята Владимир и Иван Янкови. Както си му е редът, председателят Георги Ченев ръководеше работния процес и с право се гордее със свършеното.

Целият проект бе осъществен с щедрото спонсорство на ловците Димитър Димитров, Неделчо Недков и Муса Мусов (управител на мандрата в с. Ситово). За изграждането на ловния комплекс са вложени над 2000 лева и много доброволен труд на членовете на дружината.

Георги Ченев сподели, че колективът има още планове за облагородяване на района. „За цвят“ ще бъдат посадени и няколко кайсиеви дръвчета, тъй като този плод е символ на Крайдунавска Добруджа.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ