140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ОБЯВА: СЛРД „Сокол”- гр. Кубрат организира курс за придобиване право на лов – 2017 г.

СЛРД „Сокол”- гр. Кубрат организира курс за придобиване право на лов – 2017 г.

Записване в офиса на Сдружението: гр. Кубрат, ул. „Н.Й.Вапцаров” №6.

За справки: Даниел Великов – 0893366803

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ