140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

От в. “Наслука”: Ловни емоции по македонски

Кузман ПЕТРОВ

ЛРС „Голак“-Струмяни стопанисва ловни полета в полите на Пирин и Малешев­ска планина, до границата с Македония. Конкуренцията на групите, които ловуват от двете страни на р. Струма е дългогодишна, но колегиал­на. Когато попитах един от най-опитните и дългогодиш­ни ловци в района Йордан Ге­оргиев, който е и специалист по лова към ЛРС „Голак“, на какво се дължат добрите ре­зултати и многото емоции до­сега, той лаконично отговори: „Най-важното в лова е да има перфектна организация, безусловна дисциплина по време на излета, добри лов­ни кучета и непрекъснато по­дхранване – четири фактора, които не се уморявам непре­къснато да втълпявам в ЛРД- Гореме, в която ловувам.“

Нямам причина да не му вярвам. Йордан Георгиев е издигнал в култ дисциплина­та по време на лов и всяко нарушение и грешен ход пър­во подробно се разяснява на ловеца и след това се санк­ционира според последствия­та и обстоятелствата. А що се касае до обучението на лов­ните кучета, дори кинолозите има какво да научат от него по отношение на методика­та на обучение. Елементът подхранване на дивеча е не по-малко отговорен и важен за крайните резултати. Това са причините за приятните ловни емоции край границата с Македония. Досега нямат излет без добра слука.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ