140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

От в. “Наслука”: Тази година слуката е по-добра за ЛРС-Асеновград

Костадин БУЮКЛИЕВ

Специалистът по ловно стопанство Атанас Русафов от ЛРС „Сокол-Асеновград” потвърди, че през този сезон слуката е по-добра.

„Ако продължава успехът , както е в досегашните излети, сигурно ще преизпълним пла­нувания отстрел от 200 диви свине. Първенец със слука е дружината в село Новаково с председател Милен Демирев. Още преди средата на сезона те вече отчетоха 80 диви сви­не, предимно големи. Успехът им се дължи на факта, че го има този дивеч, а не че са толкова точни стрелци, защо­то подхранват целогодишно и вече са изконсумирани от сви­нете близо 20 т фураж.

Големи са ловните емоции и на членовете на дружините в: село Тополово с председа­тел Иван Тодоров – 10 диви прасета, с. Орешец с предсе­дател Илия Славов – 10 пра­сета, с. Три Могили с предсе­дател Расми Муфтар.

Ловците от дружината в с. Мостово с председател Свет­лозар Фръков е отстреляла 8 диви свине, но и рекордьора по големина глиган от бли­зо 200 кг. На него му счупва гръбнака 85-годишният ловец Йовчо Атанасов – с първото още бренеке. Това става в Родопите, малко под Кръсто­ва Гора. За успеха на ловеца са с принос гончето Цезар на Николай Ройнов и гончето на братовчед му Христо Ройнов. С много заядлив и упорит лай успяват да накарат звяра да напусне леговището си и да го отправят към безпогрешния ветеран дядо Йовчо. Много голям глиган отстрелва в До­бростан и близнакът Камен Хубенов. Като се направи статистиката, се вижда, че отново слуката е на изток от река „Чая” в Преспанския дял. Тя е малко по-добра в дружината на село Бачково, но е отчайваща в дружината на курорта Нареченски бани, кв Долни Воден, в с. Добра­лък и най-вече в с. Яворово, където ловува и председате­лят на сдружението д-р Хад­жиламбрев. Причина за това са съседните едродивечови стопанства и някакви още неизяснени фактори, които привличат дивите свине в техните обекти, въпреки че се прави отлично подхранване. И докато в едни от дружините ловците имат големи емоции то в други – разочарования и едва събират определения минимален брой ловци за ловуване в излетите. Това е различното в проведените из­лети за яребици. Няма ловец който да е излязал на лов за тези пернати и да не се е вър­нал с определената бройка за отстрел. А са разселени не повече от 400 бр., но много са разселените от предишните години и е голям бонитетът от тази година. В отстрела на фазани отново са с най-добра слука ловците от дружината в село Болярци с председател Костадин Алексов. Те само през този сезон разселиха в ловните си полета 1500 фаза­на. Повече от ясно е, че там, където непрекъснато под­хранват и разселват в обезо­пасени ловни полета, ще имат емоции при всеки ловен излет и на пернати и на диви свине, ако обаче едродивечовите стопанства не ги привлекат в загражденията си.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ