140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

От в. “Насука”: ЛРС-Долни Чифлик – В Лонгоза са доволни от отстрела

Георги НИКОВ

Над 80 диви свине са от­стреляни за двата месеца от откриването на сезона на територията на ЛРС „Бал­кан“ в Долни чифлик, което потвърждава, че в Лонгоза има добра популация от дивеч. Това се дължи на добрите грижи на ловците и на постоянното подхранва­не на животните. В горите са монтирани и много елек­тронни хранилки, които са икономични, заяви ловният специалист в сдружението Красимир Кирчев. Най-до­бра е слуката на ловците от дружинките в селата Горни чифлик, Кривини, Голица, Дюлино, Рудник, Горица, първа дружинка в Долни чи­флик и тази от черноморския град Бяла.

„При нас паднаха 10 диви прасета, от които две са око­ло 120 килограма. На всеки излет срещаме дивеч, но не­винаги можем да отстрелва­ме, защото животните успя­ват да се измъкнат и укрият. Много добре работят ловни­те кучета на Живко Стоянов, които ни помагат да намерим дивите свине в ловищата. На един от излетите изживяхме голям екшън, когато в едно дере открихме сюрия, тога­ва паднаха пет прасета. В последния излет убихме и 6 чакала, както и две лиси­ци“, сподели председателят на ловната дружинка в село Рудник Георги Георгиев, кой­то е и председател на ЛРС „Балкан“ в Долни чифлик .

Всъщност 120-килограмо­вите глигани са отстреляни от ловците Милен Костадинов и Йордан Милев, а Тодор Геор­гиев и Живко Станчев бяха точни при срещата с припло­дите. Много добре работят четириногите помощници на ловеца Живко Стоянов, които помагат много за откриване­то на дивеча в горите.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ