140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Отново отровиха Чепеларска река

Експерти на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория в Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка по пореден сигнал за мъртва риба в река Чепеларска.

В района на двата моста в село Катуница и надолу по течението на реката инспекторите констатират, че сигналът е основателен. От посочения пункт е взета проба за изследване за наличие на тежки метали, пестициди и други замърсители.

Проверки са извършени и са взети проби от отпадъчните води на „Агрия“ АД и „КЦМ“ АД. Извършен е оглед на реката в района на Асеновград в района на „Полигруп“ и колектора на града, където не е установена мъртва риба.

След получаване на протоколите от анализираните проби отпадъчни и повърхностни води от Регионална лаборатория в Пловдив, ще бъдат наложени санкции на причинителите на замърсяването.

Darik news

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ