140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ: Няма да се ограничава лова в цялата страна

На 28.12.2016 г.  в Изпълнителна агенция по горите се състоя спешно съвещание на експертен съвет във връзка с епизоотичната обстановка в страната.

В присъствието на дац. Георти Костов – зам.-министър на земеделието и храните, д-р Дамян Илиев – изпълнителен директор на БАБХ, инж. Иван Петков – председател на УС на НЛРС-СЛРБ, инж. Тони Кръстев – изпълнителен директор на ИАГ, директорите на държавните предприятия към ИАГ и експерти и специалисти от БАБХ и ИАГ бяха взети следните решения:

1. ДА НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ЛОВА НА ДРЕБЕН ДИВЕЧ в цялата страна.

2. До 06.01.2017 г. да се проведат съвещания на Ловните съвети по места за координиране усилията на всички заинтересовани страни, включително и ЛРС, за предприемане на мерки за наблюдение и ограничаване разпространението на болестта в страната.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ