140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Раздори в ЛРД-Белово

Николай ЧАПАНСКИ

Прокуратурата вече проверява законно ли е събранието за отцепването на ЛРД-Белово от ЛРС „Марица 1999“-Септември и преминаването й към сдружението в Долна баня. В ход е борба за ловни полета. Раздорът може да има много сериозни последици.

Иван Кехайов от шест години е председател на ЛРД-Белово, която членува в ЛРС „Марица 1999“-Септември, и това лято е преизбран за председател. На практика той запазва този пост само до есента, когато започват проблемите и раздорите в дружината. В ЛРД-Белово членуват 78 ловци, като през септември една част от тях свикват събрание в местно заведение, без да поканят Кехайов и без да се съобразят с устава и управителния съвет на сдружението в Септември. Съставят протокол от проведеното събрание и изготвят присъствен списък, в който се подписват 45 ловци от Белово, и предприемат действия за преминаване на дружината към сдружението в Долна баня, което не е член на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“. Според изготвения протокол всички присъствали 45 ловци са „за“ преминаването на дружината към сдружението в Долна баня.

В последствие се оказва, че някои от ловците въобще не са присъствали на това събрание, а техен колега е минал да събере подписите им след края му. Това налага намесата на прокуратурата, която в момента извършва проверка за установяване легитимността и законността на документите. Прокурорската проверка все още не е приключила, но въпреки това има развитие по казуса.

На базата на спорния документ – протокол от събранието, който е депозиран в сдружението в Долна баня, директорът на ДГС-Белово Христо Делин уведомява ЛРС „Марица 1999“-Септември, че прекратява договора за стопанисване и ползване на ловните площи от дружинката в Белово, което прави нелегитимно членството й в сдружението от град Септември.

ЕСКАЛАЦИЯ НА НАПРЕЖЕНИЕТО

Напълно естествено градусът на напрежението се покачва. Ловците в Белово, които вече явно са разделени на два лагера – тези, които искат да се преместят към сдружението в Долна баня, и другите, които застават зад досегашния си председател Иван Кехайов, който е и член на УС на ЛРС „Марица 1999“-Септември.

Според Иван Кехайов директорът на ДГС-Белово Христо Делин не е трябвало да предприема никакви действия, докато трае прокурорската проверка, защото в един момент може да се окаже, че събранието и изготвените документи не отговарят на законовите норми.

Получава се и друг парадокс – ловците, които са се отделили и са преминали към сдружението в Долна баня, вече имат нови членски карти, без да са отчислени по законния ред от ЛРС „Марица 1999“-Септември. От началото на декември вече се заверяват ловните билети и тези от ловците, които не желаят да се прехвърлят към сдружението в Долна баня, са ощетени, защото остават без ловна площ.

Според Иван Кехайов в момента директорът на горското стопанство в Белово решава съдбата на една ловна дружина с лека ръка, на базата на лични отношения и предпочитания.

„За съжаление в основата на разделението в ЛРД-Белово са ловци, които не желаят да има ред и дисциплина в дружината, а да ходят, където и когато си поискат на лов – казва Иван Кехайов. – Искат да ловуват, но не и да полагат грижи. Това няма как да стане!“

Запазваме си правото в следващи материали да публикуваме мнението и на директора на ДГС-Белово и на председателя на ЛРС „Марица 1999“-Септември инж. Мариян Златков, относно създалото се напрежение по ловните полета в Белово.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ