140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

„Солени“ глоби за нелегално отглеждане на риба

От 500 лв. до 1000 лв. ще бъдат глобявани лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, но не изпълнят записаното в Закона за рибарство и аквакултури задължение да предоставят на ИАРА всяка година до края на месец януари данни за произведените и продадените от тях през предходната година количества.

Това предвиждат приетите от Комисията по земеделието и храните на второ четене промени. Досега за липсата на такава информация не се предвиждаше имуществена санкция.

Редакцията на закона се наложи, заради поетите задължения по Споразумението за партньорство между страната ни и ЕС за периода 2014-2020 г. и Програмата за морско дело и рибарство.

В противен случай Еврокомисията може да вземе решение за спиране на всички междинни плащания по приоритетната ос за насърчаване на общата политика в областта на рибарството, се казва в мотивите на вносителите на законопроекта. Подобна мярка би довела до невъзможност за усвояване на достатъчно средства от еврофондовете за сектора.

Другата причина за нормативните изменения, е че над половината собственици на преработка за риба и рибни продукти отказват да предоставят доброволно данни за икономическата статистика.

Промените в Закона за рибарството и аквакултурите ще се отнасят за дейността на 51 предприятия за преработка на риба и други водни организми, регистрирани в Българската агенция по храните (БАБХ), а също така и 631 аквакултурни стопанства, които към настоящия момент са в регистъра на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Plovdiv24.bg

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ