140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

38 сдружения, членове на НЛРС-СЛРБ, ще вземат участие в 41-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави (България се включва десет години по късно през 1976 г.) и се координира от Wetlands International. Целите на преброяването са да се определи размера на европейските популации на водолюбиви птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

Преброяването се организира от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и в него участват Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), учени от Националния природонаучен музей, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН и специалисти и доброволци от НПО включително и от НЛРС-СЛРБ. Тази година 38 сдружения, членове на Националната организация, потвърдиха, че със своите специалисти и доброволци, ще участват в мероприятието в цялата страна.

Обект на преброяването са птиците от разред гъскоподобни, пеликаноподобни, щъркелоподобни, гмуркачоподобни, гмурецоподобни, дъждосвирцоподобни, буревестникоподобни и жеравоподбни.

Преброяването ще се проведе от 12 до 15 януари, едновременно и синхронизирано в цяла Европа и Северна Африка, с цел максимално точно преброяване на водолюбивите птици. У нас  обхваща основните за зимуващите птици места по Дунавското и Черноморското крайбрежие и водоемите във вътрешността на страната – общо около 150. В кампанията участват около 200 специалисти и доброволци, а в европейски мащаб те наброяват над 15 000.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ