140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Честита Новата 2017 година!

Благодаря от сърце на всички сдружения и дружини, които се включиха отговорно в кампанията! Предоставям ИНФОРМАЦИЯ за абонаментната кампания на съюзните издания – в. „Наслука”, сп. „Лов и риболов”, и интернет сай­та „Дивото” през 2017 г.

Драги приятели, абонаментната кампания приключи. Вече четвърта година екипът на фирмата самостоятелно и с помощта на колеги извършва абонирането. Натрупани­ят опит, ежедневните контакти с ръководствата на ловно- рибарските сдружения в страната /председатели, ръково­дители, счетоводители/ доведоха до добри резултати. От направените разчети и рекапитулация можем да кажем с гордост: „Любимите съюзни издания ще съществуват през 2017 г. – финансирането е осигурено, опитът, ноу-хауто и най-вече желанието съществуват, въпреки всичко…“ Искам да подчертая, че новият ни медиен продукт интернет сай­тът „Дивото” набира максимална скорост за своето разви­тие. Първите 100 дни са основание за оптимизъм. 21 сдру­жения допринесоха за неговото развитие и просперитет, за което най-искрено благодаря.

До момента 98% от сдруженията ще получават списание­то и вестника. За 2017 г. за сп. „Лов и риболов” абонаментът е 1837 бр. срещу 1815 бр. за 2016 г., за в. „Наслука” през 2017 г. е направен абонамент 2342 бр. срещу 2389 бр. за 2016 г.

Имаме 112 абонамента и от системата на горите, като ЮЗДП е с пълен абонамент!

Думи на благодарност за сдруженията, които на практика държат съществуването на нашия печат: ЛРС-Ловеч, ЛРС-Варна, ЛРС-Велико Търново, ЛРС-Пазарджик, ЛРС-До­брич, ЛРС-Пловдив, ЛРС-Гоце Делчев, ЛРС-Благоевград, ЛРС-Враца, ЛРС-Разград и други.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ