140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Четири розови фламинги и червеногуши гъски са наблюдавани в Бургаските езера

Сред големите ята на зимуващи водолюбиви птици в района на Бургаските езера бяха разпознати четири розови фламинги, които са редки посетители в България. Наблюдавани са и хиляди индивиди на световно застрашената червеногуша гъска.

Интересните наблюдения бяха направени в Бургаските езера по време на съвместни проверки на експерти на Българско дружество за защита на птиците и служители на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за спазване забраната на Министерството на земеделието и храните за лов на птици на територията на цялата страна за спазване на Закона за лова и опазване на дивеча.

В посетените места от екологичната мрежа Натура 2000 по време на проверката не са регистрирани нарушения на Закона за лова и опазването на дивеча и Закона за опазване на биологичното разнообразие.

 

Източник: Българско дружество за защита на птиците

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ