140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Доц. д-р Васил Паница, председател на ЛРС-Пловдив

Доц. Паница, как ще коментирате забра­ната на министъра на земеделието за ло­вуване в цялата страна:

„За мен няма основание тази забрана, тъй като има европейски норми, европейска ди­ректива, която ясно и точно казва, че в по­добни случаи се забранява този вид дейност в радиус от 3 до 5 км от мястото, където е установен птичият грип, а не повсеместно, както в нашата страна да се забрани ловът навсякъде. В този смисъл считам, че неко­ректно е спусната тази забрана.

Това не е основание да се наказват ловци­те в цялата страна. Дори мисля, че ловците биха спомогнали в случая, след инструктаж, когато видят мъртви птици да ги вземат и да ги занесат на ветеринарите за изследване, за да се установи това наистина ли е птичи грип. Отпада и тази възможност.

Разбирам тази забрана да важи само в най-засегнатите общини, както ние в Пло­вдивско, където се спрягат 5-6 села с птичи грип, и то конкретно в птицеферми и ферми за оглеждане на патици. Правилното би било забраната да е около 10-15 км от тези сели­ща. Разбира се, че ние ще се съобразим и ще подкрепим такава локална забрана, но в цялата страна е абсурд.

Един ловец, който иска да отиде на лов за бекаси в Царево, да речем, какво общо има с епизоотичната обстановка в Пловдивско. От тази забрана, която явно не е обмис­лена, ще пострада и ловният туризъм, за­щото най-вероятно има ангажирани ита­лиански и гръцки групи, които точно сега искат да ловуват на бекаси край морето. Нашето в случая е престараване.“

Записа Николай ЧАПАНСКИ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ