140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Искане за преработка на плановете за управление на Пирин, Витоша и Рила

В писмо до президента Румен Радев международната природозащитна организация WWF призова назначеното от него служебното правителство да положи усилия за опазването на Пирин, Витоша и Рила. Конкретна стъпка в тази посока ще е връщането за преработка на плановете за управление на тези национални и природни паркове, така че от тях да отпаднат елементите, които ще доведат до застрояването им и до изсичането на вековни гори в облага на корупционни интереси.

Българската природа е национално богатство, което страната ни съхранява вече близо 90 години  в мрежа от защитени територии, се казва в писмото до президента. Но наред с много други български ценности, защитената ни природа днес е под сериозен натиск. Престъпни интереси, прикрити зад офшорни компании, се опитват да сложат ръка върху природното богатство и да го използват за собствена облага.

През последните две години се прави нов опит за заграбването на най-добре запазената българска природа чрез новите планове за управление на националните паркове Рила и Пирин и на природен парк Витоша, пишат от WWF. Подготвените до този момент предложения за планове целенасочено отслабват защитата им и на практика представляват заплаха за тях. Най-сериозен е примерът с Национален парк Пирин, обект на световното природно наследства на ЮНЕСКО, чиито проект за план позволява строителство на 12,5 пъти по-голяма площ и сечи в горите на 60% от площта на парка. Вместо да създават рамка за  опазването на редките и застрашени видове растения и животни и на уникалните природни ландшафти за бъдещите поколения, вместо да работят за устойчивото развитие на хората и регионите в хармония с природата, подготвените планове за управление правят възможно бързото и окончателно усвояване на ресурсите на парковете в интерес на определени олигархични кръгове.

 

Източник: AGRO.BG

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ