140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловна Коледа

Павлина ПАВЛОВА

Дарителството е живо, предава се в поколенията ловци и все повече се разраства. Доказателството са благотвори­телните дейности на ловците по всяко време на годината, но особено те са застъпени по време на Ловната Коледа, която вече 11 години се провежда под егидата на в. „Наслу­ка”. Родоначалниците на организираното ловно движение биха се гордели, че техните следовници поддържат жива стародавната традиция на дарителството. Заложено в мо­ралния устав още при създаването на Организацията, то не е еднократен жест на съпричастност, а осъзнато като дейност, свързана с развитието на обществото. Дарявани са средства за училища, църкви, манастири, библиотеки, паркове, ловни домове, хижи и т. н. С две думи, предците са притежавали културата на дарителството.

И днес ловната общност дарява – прекрасни примери за това могат да се посочат във всяка обществена об­ласт, но истински успех ще се пожъне тогава, когато да­рителските жестове се превърнат в начин на мислене и на живот и когато дареното и стореното добро се усещат като щастие за личността. Нали великият Екзюпери е ка­зал, че „Най-същественото не се вижда с очите. Най-кра­сивото се вижда само със сърцето”! А сърцето на ловеца откликва винаги, когато ближният е в беда.

За даренията на ловната общност четете в брой 1 на в. „Наслука“ (от 4 януари на 2017 г.)

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ