140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловна вечеринка на ЛРД-Тутраканци-Чайка

Мариана МАНДИЧЕВА

Основна цел на дружин­ката е обогатяването на ловищата с повече дивеч, като в изградения гатер се отглеждат опрасени майки и приплодите се пускат през есенните дни в ловните райони, което естествено и довежда до хубава слука. Този сезон са отстреляни 27 диви свине, което е рекорд за дружинката, като има и много едри глигани. Това е близо два пъти повече от предходния сезон, кога­то паднаха петнайсетина броя. Най-голямата слука е на ловеца Георги Колев, който повали 210-килогра­мов екземпляр и е с тро­фей от 19 см дължина на глигите, а председателят Камен Кирилов събори по- малък глиган – 180 кг, но пък зъбите му бяха 21 см.

Добра е популацията и при яребиците и особено при полудивите патици, които се разселват край язовира на село Тутракан­ци, където условията са подходящи и се наблюда­ва добра популация. Дру­жинката е много сплотена, отделя много време за изнасянето на достатъчни количества фуражи, с кои­то се зареждат хранилки­те и местообитанията на дивите прасета. Около 50 дка са дивечовите ниви, на които се отглеждат фураж­ни култури, една част от продукцията се прибира за зимния период, като дълго време царевицата се оста­вя на корен, където живот­ните намират храната си по всяко време.

Много дейно почти всички ловци участват в изграждането, ремонти­рането и поддържането на материалната база на дружинката. В гората край село Чайка е построена много хубава ловна хижа, откъдето най-често за­почват ловните излети за диви прасета, а край село Тутраканци е ловният за­слон, който постоянно се обновява и обогатява, за да се създават добри условия за ловците. Там именно става и откриване­то на ловния сезон с много музика и веселие, както и с добра почерпка. Атрактив­ ният председател Камен Кирилов спомена и за още други неща, които са от го­ляма полза за ловците.

Над стотина билети от традиционната томбола бяха продадени, като все­ки от тях печелеше ловни атрибути. Много домашни ракии, вина и други пити­ета изпълниха масите, на които имаше и разнообра­зие от мезета, които само ловците знаят как да май­сторят. Вдигайки наздра­виците, ловците и техните половинки си пожелаваха 2017 г. да им носи здраве и дълголетие, както и ло­вищата да са още по-на­ситени с разнообразие от дивеч. Жива музика пов­дигаше градуса на настро­ението, което продължи до ранните часове на другия ден. Гайдар, акордеонист и тъпанджия изпълняваха желанията на празнува­щите, а хората и танците се виеха в читалищния салон. Ловците Валентин Вълканов и Красимир Ян­ков допълниха тържество­то със своите музикални изпълнения като самород­ни таланти.

Дълги часове на ве­селие, вдигайки чаши с наздравици, продължи празничното тържество на ловците от дружинката Тутраканци-Чайка, като мнозина разпъваха лакър­диите за преживелиците си по ловищата. Разбира се, с най-интересни разка­зи бяха ветераните, които са отдали много години на ловното си хоби в Прова­дийския край.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ