140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

НЛРС-СЛРБ призовава българските ловци да подпомогнат дивеча в тежките зимни дни

Натрупалият сняг и отрицателните температури правят живота на чифтокопитния и дребния дивеч същински ад. От снощи в цялата страна има дебела снежна покривка, която затруднява придвижването на дивеча и прави много-трудно намирането на естествена храна. Затова е от изключителна важност да се вземат спешни и навременни мерки, които ще минимизират загубите в този труден период.

     Особено внимание трябва да се обърне в ловностопанските райони, където се стопанисва благороден елен, лопатар и сърна. Важно е да се знае, че поради невъзможността тези видове да намират естествена храна при тези условия, е необходимо да се подхрани с по-голямо количество фураж, което да задоволи напълно нуждите им. Дневните минимални дажби за подхранване разписани в Приложение №1 на ППЗЛОД не са достатъчни при сегашната обстановка в страната.

     За подхранване могат да се използват следните фуражи:

  • Kонцентриран фураж – овес, царевица, жито, ечемик, сусамено или слънчогледово кюспе и др. Най-добре е да се направи микс от тези фуражи, с който да се заредят почистените и сухи хранилки;
  • Груб фураж – доброкачествено сено, люцерна, листник, фий, фуражен грах и др. Трябва да се има в предвид, че сърната е изключително придирчива, тя предпочита люцерната пред сеното и ако във фуража има плесени, зареждането на хранилките с него е абсолютно безпредметно.

     Необходимо е при поставянето на фуража, същият да бъде предпазен от влага за да бъде използван няколко дни от дивеча.

     Важно е да подпомогнем и дребния дивеч, в това число и разселения (фазан, яребица, кеклик, полудива патица и заек). Местата където се подхранва трябва да бъдат подбрани в близост до храстова растителност, която служи за укритие от пернатите и космати хищници, за завет от студените ветрове и снеговалежите. Предварително трябва да се почистят от сняг и чак тогава да се изсипе зърното. Подходящ зърнен фураж е царевицата (за заека на кочан, за яребицата и кеклика натрошени зърна), жито, овес, сорго, грах, ечемик и бакла, ориз, просо, а най-добре е микс от гореизброените фуражи. Подхранването на зайците е ефективно, когато се използват снопчета сено, завързани на колчета на височина 50-60 см от терена, поставени на подходящи сухи места. Също така за заека е добре на подходящи места в периферията на гората да се поставят т. нар. солени колчета. Правят се по следния начин: колче с дължина 60-80 см се забива в земята и в горния му край се заковава консервена кутия с решетъчно дъно, в която се поставя солта.

     Уважаеми колеги-ловци, наш дълг е да помогнем на дивите животни обитаващи ловностопанските райони, които стопанисваме.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ