140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

НОВОГОДИШЕН ПОДАРЪК ЗА ЛОВЦИТЕ – 200 ФАЗАНА

Радка МИНЧЕВА

Подарък получиха ло­вците от ловно-рибарското дружество „Сокол“-Разград в навечерието на Коледните и Новогодишните празници.

Жестът на Националния ловно-рибарски съюз – 200 ловни фазана за разсел­ване – е заради активната дейност на ловците от Лудо­горието – обясни специалис­тът по лова в ЛРС-Разград Людмил Лилов. Подобно да­рение има и за сдружението в Оряхово. „Това е като но­вогодишен подарък, но и ни задължава през следващата година, когато ще отбеле­жим 120 години от създа­ването на сдружението, да продължим традицията да разселваме повече фазани, яребици и диви патици“ – ко­ментира Лилов.

200-те възрастни фазана бяха раздадени на всички дружинки в Разградско, по 4-5 на всяка. Сред първите, които получиха от пъстрите птици, бяха представители на дружинката в село Горо­цвет, водени от секретаря й Данчо Николов.

Фазаните бяха пуснати в природата в районите, в които ловуват ловците от Разградско.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ