140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Община Хасково предостави за ползване три ловни хижи

Община Хасково предостави за нуждите  на ловно-рибарското сдружение в града право на безвъзмездно ползване на имоти – частна общинска собственост. Решение за това взеха общинските съветници на последното си редовно заседание.

Най-голям сред имотите е ловната хижа край с. Стамболийски – двуетажна сграда с площ 90,50 кв.м. Едноетажната хижа в с. Войводово има застроена площ  85 кв.м. Ловната хижа и пристройката към нея, които ще се ползват от дружинката в с. Динево е с обща площ 50 кв м.

Докладната записка на кмета Добри Беливанов бе внесена за разглеждане след направеното искане от ловното сдружение в Хасково. Съгласно Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост имотите се предоставят за срок от три години. Ползвателите заплащат за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имотите, както и тяхното поддържане за предвидения период, се казва в решението на местния парламент.

 

Златка Михайлова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ