140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Обучителен модул за фотографи в Чупрене

В Рамките на проект „Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене”, изпълняван от община Чупрене с партньор Ловно-рибарско сдружение ”Миджур”с.Чупрене по договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца, в рамките на проект “Rural DEAR Agenda – EYD 2015” (План за Обучение за Развитие в селските райони и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия – GD DevCo по Програма EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI се проведе и вторият обучителен модул, в който освен млади ловци се включиха и членовете на детско-юношески клуб „Млад природозащтник”. Клубът е сформиран от деца на възраст 8-15 г. със засилен интерес към природата и фотографията, а дейността му се развива под патронажа на ЛРС „Миджур”. В този обучителен модул младите хора от община Чупрене се запознаха със задължителните правила във фото композицията и се обучиха в постобработката на фотосите.

 

Владислав Антонов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ