140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ООН обяви: Ще честваме Международен ден на тунеца

Участниците в Генералната Асамблея на ООН подкрепиха идеята 2 май да се провъзгласи за Международен ден на тунеца. Представители на 92 страни приеха единодушно това решение, за да се повиши осведомеността на световната общественост за икономическите и социални преимущества от устойчивото управление на популацията на тунците.

В подписания документ се отбелязва, че повече от 80 държави в света се занимават с промишлен улов на тунец в различните му разновидности. В много от тези страни състоянието на рибните ресурси е от решаващо значение за икономическия просперитет и възможността за изхранване на населението. В този смисъл с обявяване Ден на тунеца се цели да се изтъкне ценността на тази риба и да се обърне по-голямо внимание на рационалното му ползване в Световния океан.

Повече подробности може да прочетете в бр. 2 на „Рибар”, който излиза като приложение на в. „Наслука”.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ