140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Пак мъртва риба в Чепеларска река

След сигнал от кмета на асеновградското село Бачково за мъртва риба в река Чепеларска, експерти от РИОСВ – Пловдив, от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и от Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителна агенция по околна среда извършиха проверка. На място е установено наличие на мъртва риба. Взети са проби от две места.

Измерените показатели рН – 8,56 и 8,59, наситеност на кислород – 103 и 104 %, разтворен кислород – 13 и 14 мг/л и електропроводимост – 362 и 371 µS/сm, са в норми. Взети са проби от реката за наличие на метали. Река Юговска, която се влива в Чепеларска е замръзнала и не могат да се вземат проби. В района се намира единствено Завода за производство на трапезна вода, който не работи.

Сигналът е подаден от РИОСВ – Пловдив и до инспекцията в Смолян, която е извършила проверка в горното течение на река Чепеларска, река Юговска и притоците им. Не е констатирано замърсяване или наличие на умряла риба.

Инцидентите с мор по рибата в тази река не са редки. Само през есента на миналата година писахме за няколко подобни случая, като експертите обвиняваха промишлените предприятия от региона за нанесените щети.

Topnovini.bg

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ