140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Писмо на ЛРС “Сокол – 1884” Велико Търново до УС на НЛРС-СЛРБ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС

И ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА НЛРС-СЛРБ

 

 

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми членове на УС,

 

Във връзка със създалата се обстановка като последица от издадената заповед на МЗХ за спиране на лова и разселването на „пернат” дивеч в цялата страна, предлагам спешно да се проведе извънредно заседание на УС на НЛРС-СЛРБ, на което да се обсъдят и вземат решения за остра реакция, поставяне на срок за отмяна на заповедта за забрана и последващи национални и регионални протестни действия.

Мотивите ми са следните:

Изпратеното от председателя г-н Иван Петков писмо до министър Десислава Танева на 04.01.2017 г. е добър ход, но досегашният ни опит показва, че едва ли ще доведе до желания резултат. Считам, че ситуацията е извънредна и кризисна и изисква целия УС начело с председателя да предприемем още по-решителни и категорични действия.

Изникват редица въпроси и съмнения, които трябва да бъдат поставени на масата и да се изискат отговори от правителството в оставка.

Чии интереси обслужват чиновниците и експертите в МЗХ и МОСВ с тези крайни мерки. Защо други европейски държави като Унгария и Румъния например, които преди нас имат огнища на зараза не приложиха тези мерки върху целите си територии. Не прозират ли зад тези действия задоволяването на нечии бизнес интереси за преразпределение на европейския пазар на птиче месо и птичи продукти, като например гъшия дроб.

Защо ловците и ловните сдружения трябва да станат жертва на недоказаната връзка между лова и разпространението на болестта. Нещо повече – няма кой друг освен ловците по време на ловен излет да даде максимално достоверна информация за броя и наличието на мъртви и болни диви птици на територията на цялата страна.

Много от ловните сдружения имат такава структура на дивеча и лова, че приходите им от лов почти изцяло зависят от лова на местен дребен и прелетен дивеч. Други сдружения имат производствени стопанства за фазани, яребици, кеклик, и полудива патица, в които вече тече изпълнението на производствената им програма. Да не говорим за фирма „Сокол БЛРС” ЕООД , собственост на националната организация, чието производство е за над 150 000 птици и се измерва в милиони левове. А какво ще стане с националната програма за разселване на дивеча – договорите със сдруженията които ще разселват са подписани и авансовите плащания са извършени. Даваме ли си сметка какви финансови загуби ще понесем всички от спирането на лова и забраната за разселване. Държавата ще компенсира ли тези загуби, така както ще направи със регистрираните производители на  питомни птици и птиче месо и продукти. С други думи тези сдружения и стопанства са пред угрозата от фалит. Финансови загуби ще понесат всички ловни сдружения от намалените приходи от лов, както и самата държава в лицето на Изпълнителна агенция по горите със съответния процент от сумите за неиздадените разрешителни за лов.

Издадената заповед нанася сериозен удар върху всички ловни сдружения и националната организация и дълг на Управителния съвет е да предприеме решителни и неотложни действия за защита на интересите на   всички български ловци.

 

 

                                               С уважение:

 

Димитър Йорданов – член на УС на НЛРС-СЛРБ и Председател на Сдружение „ЛРД Сокол – 1884 В.Търново”                                                                                           

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ