140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ: Забранява се ловът и разселването на пернат дивеч в природата на територията на цялата страна

На основание чл. 54, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с предложение на изпълнителния директор на БАБХ, относно усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта инфлуенца по птиците и взето решение на заседание на кризисен щаб за предпазване на страната от възникване на евентуална грипна пандемия се забранява лова и  и разселването на пернат дивеч в природата на територията на цялата страна със заповед № РД09-1 от 03.01.2017 г. на МЗХ.

Мотиви: Настоящата заповед се издава във връзка с констатирани от БАБХ огнища на болестта инфлуенца по птиците при домашни и диви птици в страната и с цел осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражданите на територията на Република България.

Заповедта подлежи на корекции в зависимост от промяна в епизоотичната обстановка по отношение на инфлуенцата по птиците.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ