140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Протестно писмо на ЛРС-Пазарджик

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
ДО БАБХ

ДЕКЛАРАЦИЯ

От УС на СЛРД „Сокол 1893” – гр. Пазарджик

Ние, сдружените ловци и риболовци, членове на СЛРД “Сокол 1893” – гр. Пазарджик, с настоящата декларация изказваме своето несъгласие с ненавременната, неправилната, неподходящата, неполитически обоснованата и незаконосъобразната заповед на министър Танева за забрана на лова на “пернат” дивеч:

1. Не сме съгласни един министър в оставка да издава юридически абсурдни заповеди с несъществуващи в правния мир термини;

2. Не сме съгласни един министър в оставка да издава заповеди, които няма да доведат до никакъв положителен ефект, инфлуенцата по птиците може да е тежко заболяване, което в редки случаи може да доведе до заболяване у някои хора със слама имунна система, но никой никъде не е доказал да има някаква причинно-следствена връзка между разпространението на тази болест и лова на местен, прелетен и водоплаващ дивеч;

3. Не сме съгласни един министър в оставка да издава ограничителни заповеди изпадащи до крайност и накърняващи правата и интересите на хиляди хора, вместо да вземе реални мерки за решаване на проблема – в цивилизования свят се изолират огнищата на определена инфекция и се взимат мерки за ограничението им, а в България министърът в оставка Танева решава въпроса по сталински – “Няма човек – няма проблем”, т.е. в превод – ако ловците ги няма на полето, то няма да има птичи грип – по несъстоятелна теза надали може да се роди;

4. Не сме съгласни един министър в оставка вместо да използва помощта на най-голямата неправителствена организация в България да я малтретира с една неразумна заповед. Организираните ловци, практикувайки своето хоби са най-добрите помощници на здравните и ветеринарните власти в борбата със разпространяването на заразите в природата, а справка за това са пробите и информацията, която предоставяме при отстрела на диви свине и хищници, за изследвания и анализ на епизоотичната обстановка;

5. Не сме съгласни един министър в оставка в непосредствена близост на изборите в България със своята заповед, да отблъсква и репресира огромната общност на ловците и така да обезмисля за тях всичко позитивно направено от това правителство.

Въз основа на всичко това, ние ловците от СЛРД “Сокол 1893” – гр. Пазарджик апелираме към министър председателя Бойко Борисов да отмени тази ненавременна, неправилна, неподходяща, недомислена и незаконосъобразна заповед на министър Танева!

Ние, ловците от Пазарджик призоваваме колеги от цялата страна за обявяване състояние на протестна готовност и настояваме в срок от една седмица да се намери позитивно решаване на проблема!

06.01.2017 г.
УС на СЛРД „Сокол 1893” гр. Пазарджик

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ