140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Редовно зареждане на хранилките спасява дивеча от глад през зимата

Грижите за дивеча през студените месеци е основно задължение на всички 31 ловни дружини в ЛРС “Сокол 1884” Велико Търново. Дори и да не ходят на лов, ловците не пропускат да заредят хранилките и да направят пъртини, за да се придвижват по-лесно дивите животни. Сдружението купи 35 тона царевично зърно, които разпредели между всички дружини според нуждите им. Допълнително те си набавиха още концентриран фураж, най-вече като дарение от арендатори.

Освен ремонтираните хранилки, дружините използват и повече от 70 електронни. За елените и сърните храна има и от дивечовите ниви на дружините. Около 50 дка собствени земеделски площи бяха засети с ечемик и овес, като така се осигурява паша и през студените зимни месеци. В полския район на Великотърновската община е голяма грижата и за пернатите. За тях също има зърно, за да не гладуват и да оцелеят през зимата.

 

Милка Денева

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ