140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Резултатът не задоволява амбициите

Теодора КИРЯКОВА

59 при план 79 броя са отстреляните диви свине от дружинките в ЛРС „Марица“-Първомай. Председателят на дружеството Тодор Баръмов каза, че не е доволен от резултата и го смята за твърде нисък. За прираста на животните са нужни три условия: храна, спокойствие и укритие. Едно от тях да липсва, дивечът напуска мястото или намалява като популация. В планинските ловни райони, където се добива дървесина за огрев, сечта тази година започна късно. Животните са обезпокоени от шума на машините за рязане на дървета и от движението на камиони. Провеждат се и други горско-стопански мероприятия, които нарушават спокойствието на дивеча и той бяга далече от познатите на ловците места.

В полето също липсват необходимите условия за живот на диви животни. Тази година реколтата е прибрана рано, земята е дискувана, няма хранителна база, няма и подходящи условия за укриване. Това обяснява и намалената популация на дива свиня.

В същото време отстрелът на заек е изпълнен едва на 5%. Това се дължи на факта, че повечето дружинки отказаха да ползват заек с цел възстановяване на запаса.

В началото на сезона много добра е била слуката с яребици. В района популацията е голяма, разселени са 1000 птици, които успешно са се кръстосали с дивите и са се развъдили. Въпреки това планът е изпълнен на 33%, защото след прибирането на реколтата полетата се оголиха и птиците се вдигнаха надалеч, като не оставиха шанс за ловците.

Сезонът на фазан все още не е приключил, но и там се очаква около 40% успех. В ловните дружинки Богданица, Поповица и Чешнигирово има добри запаси от ида, но се изискват опитни кучета и много усилия, за да се накара фазанът да излети от своите непроходими местообитания.

Най-голяма е била слуката на пъдпъдък – 3789 броя. Въпреки това, в сравнение с предходната година ловците от дружество „Марица“ отчитат слаб сезон. Причините те виждат в голямата суша през месеците август и септември. Намалял е и запасът на гургулици в ловните полета на дружеството.

През сезона, до момента са отстреляни още 1259 броя зеленоглава патица и гривяк – 535 броя.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ