140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Традиционна ловна вечеринка на ЛРД-Тодор Икономово

Георги НИКОВ

От много години ловна­та дружинка в село Тодор Икономово, която е част от ЛРС „Станата“ в град Нови пазар, провежда ловни ве­черинки. Така беше и тази зима, когато в уютния и ото­плен салон на народното читалище в съседното село Дойранци дойдоха не само ловците, но и техните нежни половинки.

Председателят на дру­жинката Пейчо Пейчев поз­драви участниците в празни­ка и пожела на всички добро настроение и веселие. Той отбеляза, че отминава един не много успешен сезон – ударени са само три диви прасета, но по-важното е, че в ловищата има постоянно движение на дивеч – бла­городни елени, сърни, диви свине, както и фазани, яре­бици и диви зайци. Ловците полагат грижи – зареждат изградените хранилки в ловищата край двете села Тодор Икономово и Дойран­ци и особено през тежките зимни дни, когато виелиците бяха натрупали двуметрови преспи. С благодарност се обърна и към дарителите от района, сред които е и зе­меделският производител, заместник председател на новопазарското сдружение Георги Захариев. Така са осигурени допълнителни ко­личества царевица и други фуражи за подхранването на животните. За да се опа­зят приплодите ловците се ангажират с отстрел на хищ­ници. Отчетени са 16 чакала и десетина лисици, чиито популации в последно вре­ме са много големи. Много добре се поддържа ловната база на дружинката. В нача­лото на гората е изградена хубава ловна хижа, а всеки ловец се чувства там като в свой дом.

Поздравления имаше и от кмета на с. Дойранци Енвер Халил, който е и ловец и е доволен от сезона. И няма как да не е така, след като две от трите отстреляни прасета са негова заслуга. Вдигайки чаша с наздрави­ца, той пожела дружинка­та да е все така задружна, приятелството да укрепва, а излетите да завършват с до­бра слука. Имаше и тради­ционна томбола, раздадоха разнообразни награди.

Много мезета и всякакви вкусотии на жените дома­кини показаха техния май­сторлък, а домашните ракии и вина повдигаха градуса на настроението в залата. Като засвири оркестър „Каолино­во“, с ръководител Величко Георгиев, тръгнаха хората и танците. До късно през нощта продължи веселието, естествено и с много лакър­дии за преживените мигове от ловните излети през го­дината, с взаимни пожела­ния за слука през следва­щия сезон.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ