140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Три двойки лебеди и други прелетни птици населиха Тунджа край Ямбол

Три двойки лебеди, големи бели чапли, корморани, червеноврати гмурци и чайки населиха през студените дни незамръзналите участъци на река Тунджа край Ямбол.
Поречието на Тунджа е част от т.нар. Понтийски прелетен път, по който птиците от Северна Европа мигрират на юг. Незамръзналите водни басейни и есенните насаждения осигуряват тяхното изхранване по време на прелета, каза орнитологът Георги Сеизов. 
В края на месеца започва среднозимното преброяване на водолюбивите прелетни птици, населили временно водните басейни в страната.

 

Източник: БТА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ