140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

В три общини в Хасковска област забраниха лова на пернати

Златка МИХАЙЛОВА

Ново огнище на птичи грип е констатирано в Хасковска област по данни на Област­ната дирекция по безопас­ност на храните. От община Харманли съобщиха, че пти­чи грип има в с. Доситеево. Пробите във ферма за пати­ци там са дали положителен резултат. Предстои близо 20 000 птици да бъдат умърт­вени по хуманен начин и загробени, с цел предотвра­тяване разпространяването на заразата.

Преди Доситеево болес­тта бе установена във фер­ма за патици в птицеком­бината – Хасково и край с. Каснаково в община Дими­тровград.

В Хасково, Димитровград и Стамболово забраниха лова на пернат дивеч с последна­та заповед на министъра на земеделието и храните. Оп­ределена е 3-километрова предпазна зона около живо­тновъдните обекти, в която влизат селата Войводово, Манастир, Конуш и др. В 10-километровата наблюда­вана зона пък влизат Козлец, Текето, Гълъбец, Жълти бряг и други села.

Заповедта за забрана на лова на пернати е сведена до знанието на членовете на ловните сдружения. Ловците се надяват, че епизоотич­ната обстановка ще се по­добри и ограниченията ще паднат.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ