140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Все по-добри резултати за ЛРД-Иваново

Ловната дружинка в село Иваново в последните години се стабилизира, след като я пое Мюлязим Ахмед. Все по-добра е организацията на ловните излети, а в подхранването на дивеча и направата на биотехническите съоръжения се включват голяма част от ловците. Дружинката е на територията на община Върбица и е включена в състава на ЛРС-Велики Преслав.

С осем отстреляни диви прасета завърши миналия сезон, като според председателя това е добър резултат за района на Герловото. Още през лятото председателят Мюлязим Ахмед беше казал, че трийсетина са декарите на дивечовите ниви, които обработват ловците и в тях се получава добра реколта селскостопански култури, с които се осигурява по всяко време на годината достатъчно храна за животните. 

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ