140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Заслужено веселие

Много емоции, голямо ве­селие и настроение до къс­ните часове на последната януарска събота имаше на традиционната ловна ве­черинка на ЛРС-Каспичан. Залата на училището събра ловците и техните половин­ки. Край масите с отрупани мезета и разнообразие от питиета присъстващите си пожелаваха все така за­дружно да живеят. Пред­седателят на сдружението Руси Русев направи кратка равносметка за изминалото време, като подчерта, че сезонът е много успешен, планът за отстрела на диви прасета е надхвърлен с 30%, отстреляни са и мла­ди елени и кошути. Много голяма е популацията на дивеча в ловищата на 4-те дружинки, които са включе­ни в сдружението от селата Кюлевча, Марково, Могила и Каспичан. Това естествено се дължи на големите гри­жи, които полагат ловците и особено по време на тежка­та зима. Руси Русев отправи и благодарности към дари­телите, които са най-вече земеделски производители, и им осигуряват допълни­телни количества царевица, пшеница, люцерна и друга селскостопанска продукция. Той каза, че ловната орга­низация има своето място в културната програма на об­щина Каспичан с кмет Миле­на Недева, която е и ловец от ЛРД-с.Кюлевча.

В приветствието си Ми­лена Недева съобщи, че от следващия ловен сезон общината ще награждава двама най-добри ловци на едър дивеч и на птици. На вечеринките двамата ще по­лучават по 200 лв. и бутилка каспичанско вино.

На празника присъстваха председателят на общин­ския съвет Анелия Румено­ва и зам.-кметът на общи­ ната Милен Минчев, както и инж. Юлиан Будаков, ди­ректор на РУГ-Шумен, инж. Веселин Влаев, председа­тел на ЛРС-Тервел, Стоян Иванов, ловен специалист, и Неделчо Ненов от ЛРС- Шумен.

След приветствията за­свири оркестър „Логос“ от Шумен, понесоха се хора­та и танците. Разигра се и традиционната томбола с много печалби – фазани, па­тици, както и дивечово месо. Най-голямата печалба беше отстрелян див заек, който отиде при Данаил Дечев от ЛРД-с. Каспичан.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ