140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Зловещи бракониерства разтърсиха страната

Ловците са категорични: искат ефективни осъдителни действия

за извършителите

Павлина ПАВЛОВА

Да, това е точната дума – разстреляни, а следващата е – от бракони­ери. Бракониерството, както знаем, е незаконен лов или риболов, прак­тикуван за удоволствие или материална изгода. Древен „занаят“, колкото и ловът – съжителството им винаги е в противоборство. Наказва се от закона теорeтически, но често се изплъзва от него практически. Сино­нимни названия на извършителите на такова злодеяние са: нарушители, крадци, контрабандисти, а в „народния ловен словаръ“ бракониерите ги назовавали ловокрадци. Мъдрец е народът – те наистина крадат това, за което ловците полагат неимоверни усилия да отглеждат и размножават.

Бракониерството е сериозно рецидивно деяние, но несериозно атаку­вано от страна на оторизираните органи, затова нарушителите се чувст­ват ненаказуеми и действат, когато и както си поискат. Не е създадена и нетърпимост към него в много дружини – дали от криворазбрана колеги­алност, или пък заради съучастие…

Но там, където ловците са безкомпромисни към тези зловредни дея­ния и заставят закона практически да влиза в осъдително действие при проявата им, няма бракониески пробиви. Изборът остава на ловците!

В България ловът е незаконен (нелегален), когато:

• се практикува, без да се „притежава редовно заверен билет за лов или с билет за лов, но без писмено разрешително за ловуване” (Закон за лова и опазването на дивеча, чл. 84, ал. 1);

• се практикува извън разрешените за лов места;

• се практикува извън разрешеното време;

• не отговаря на обектите за лов, вписани в разрешителното за ловуване.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ