140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Автоматични хранилки и варели, по-малко ръчно подхранване

“Зимата ни изненада”- това е изразът, които през последните години доби гражденственост и се наложи в ежедневието ни. Вярно е, че ни изненада и то не с това, че през месец януари вали сняг, а с комбинацията – обилни снеговалежи, сибирски студ и продължителност на застудяването. Това наистина изненада ловците от Смолянско, а така също и дивеча, който въпреки природния си истинкт да оцелява в трудни условия, безспорно бе подложен на изпитания и то на ръба на оцеляването си.

От проведените разговори с ловци и председатели на дръжинки, онова което се откроява е предврителната подготовка и уверението на всички ловци, че независимо каква ще бъде прогнозата за зимата, подготовката винаги е една – задълбочена и всеобхватна, както за всяка сурова и продължителна зима. Ловците от Смолянско са с опит, който се натрупва и предава между ловците от дружинките и той е насочен към едно -опазването на дивеча през зимата от глад, хищници и бракониери, а това е гаранция, че приплодите ще оцелеят и гората ще бъде пълна с дивеч. Успорено с подготовката за зимата и снабдяването на дужинките с необходимите фуражи тече превантивна работа, насочена основно към регулярно изпълнение на ловностопанските мероприятия. От проведения разговор с Алекси Инджов – отговорник по лова относно дейностите за преодоляване на тежката зимна обстановка и подхранване на дивеча, отличници в това отношение са дружините в кв. Райково, с. Широка лъка, с. Могилица, с. Момчиловци, с. Смилян, с. Чокманово, с. Турян, с. Момчиловци, с. Устово и с. Стойките.

Когато става въпрос за подхранване ловно-рибарските сдружения в област Смолян не щадят средства и своевременно доставят необходимите фуражи. ЛРС “Сокол”- Смолян е доставило общо над 81 тона концентриран фураж, засети са 106 декара с дивечови ниви при план 80, инвестирани за 5735 лв. за електронни хранилки и камери, които в студеното време през януари връщат инвестицията,  а ЛРС “Глухар” село Славейно само за 7 свои дружинки е доставило над 40 тона фураж за зимата. Лично председателят на сдружението Христо Ратайски увери, че от страна на на ловците ежедневно се следи за прогнозата и се планират задачите за подхранване и опазване на дивеча в ловните територии. Паралелно с това, в зависимост от своите планове и потребности, дужинките на територията на областта се запасяват предварително и с необходимия груб фураж – сено и листници, като хранилките се зареждат в зависимост от интензитета на посещението на самите хранилки, като по думите на ловците през зимните дни те просто се изпразват.

Особено отговорни са задачите на ловците през студените зимни месеци като този, защото дивечът се нуждае от храна, вода и защита от хищници. Подходът на различните дружинки е различен и се влияе от опита и това с какви хранилки дружинката разполага. Сега, в студените януарски дни се залага на  варели, които издържат по-дълго, като се настройват в зависимост от потребността, разчита се и на автоматичните хранилки и по-малко на ръчното подхранване, и то не затова, че няма желаещи ловци за разпръскване на фуража, а заради интензивните валежи от сняг, които въпрепятстват дивеча да го намери.

Ловците освен задачата да зареждат постоянно хранилките имат и задачата да следят посещава ли дивеча хранилките, какво е движението на сърните, елените и дивите прасета. Силният студ скова всички реки и потоци в Родопите и задачата на ловците е и да следят за водопоя на дивеча и при необходимост се намесват, за да се осигури и вода за животните.

Студените януарски дни са не само изпитание за ловците и дивеча от Смолянско, това са и дни за равносмета и анализи на свършеното и несвършеното, и най-вече изводите какво трябва да правим предварително през топлите и приятни дни,  за да не ни изненада зимата.

 

 

 

 

 

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ