140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

БЧК София помоли НЛРС-СЛРБ за помощ

На 13 февруари се проведе среща между Български червен кръст – София с председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Иван Петков, ръководителите на четирите софийски ловни сдружения – Алеко Динев (София-юг), Георги Тошев (София-изток), Веселин Симеонов (София-север) и Светослав Георгиев (София-запад) и председателя на Ловно-стрелкови клуб “Плиска” Мирослав Въцов. БЧК беше представляван от директора на столичната организация Петранка Недялкова и адвокат Иван Арнаудов.

Недялкова представи програмата за раздаване на храна на социално слаби и помоли ловната организация за съдействие, тъй като има недостиг на хора, които да разтоварват камионите с хранителни продукти. Тя каза още, че на територията на Столична община има близо 13000 социално слаби хора, които се нуждаят от храна. Иван Петков и председателите на софийските сдружения приеха молбата на БЧК и разпределиха шестте раздавателни пункта между различните райони. Всяко от дружествата ще предоставя колкото хора са необходими за датите, на които ще се разтоварва храна, като ще бъде уведомявано за това предварително.

 

Повече информация в бр. 8 на в. “Наслука” на 22 февруари

 

Симеон Стефанов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ