140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Благоевградски ловец спечели на европейското първенство в Словакия

Кузман ПЕТРОВ

Благоевградският ловец Димитър Данчов, собственик на фирма „Стримон“, получи третия сертификат за златен медал за глиги от дива сви­ня. Първото отличие трофе­ят получи след експертната оценка в ДГС-Благоевград. Второто златно отличие дой­де на националното първен­ство в Пловдив. В началото на месеца трофеят получи и третото признание на ев­ропейското първенство за ловни трофеи в Словакия. Този радостен факт налага да припомним случая с от­ стрела на трофейния глиган.

На 10 януари 2016 г. в м. „Дерезаи“, близо до грани­цата с Македония, Димитър Данчов отстреля 160 – кило­грамов глиган с трофейни зъби. „Още като го видях – сподели той, – разбрах, че прасето е трофейно и така удоволствието стана двой­но.“

След топлинната обработ­ка на главата се разбира, че долните глиги са с дължина 23.60 см и обиколка 3.5-4 см. Оценката по утвърдените таблици и стандарти е 137,45 точки – рекорд за местното сдружение. Според закона притежателят на трофея няма право да продава глиги­те и златния медал. С тях ще представя ДГС-Благоевград и ловно-рибарско сдружение „Сокол 1911“ на национални и международни ловни изло­жения. На незаконния черен пазар трофеят би струвал между 1700 и 2000 лв. – факт, който въобще не вълнува Данчов, защото този трофей осмисля цялата му ловна биография и е повод за прес­тиж и заслужена гордост.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ