140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЧЕТВЪРТИ ПОРЕДЕН ТУРНИР ЗА КУПАТА „ЙОСИФ ХИНИК МАЙЕР”

Спас СПАСОВ

В събота на Бесапарски­те ридове край Пазарджик се проведе четвъртият по­реден турнир по системата „Св. Хуберт” за купата „Йо­сиф Хиник Майер” на ЛРС „Сокол 1893” в областния град. В него взеха участие 44 ловци с 56 ловни помощ­ника, като и този път има­ше международно участие както при жените, така и при мъжете. Домакините се бяха погрижили да съберат не само майсторите киноло­зи, но и елита от ловни съ­дии от България и Сърбия. Съдийският състав включ­ваше: Горан Джорджевич, Жика Митрович, Любиша Иванович, Емил Джордже­вич и Саня Богнич от Сър­бия, а от българска страна: Николай Неделчев, Исти­лиан Маринков, Мирослав Ненковски, Петър Радев, Александър Стойчев, Любо­мир Стефанов и инж. Дими­тър Дандаринов /Дънди/.

Тази година срещу орга­низаторите застана и при­родата с почти 40 снежно- ледени дни преди турнира и с плюсови температури непосредствено преди про­веждането му. За съжале­ние проблемите на домаки­ните не се ограничиха само с това, след като допуснаха до участие в кл. „Млади” куче с 13 дни по-възрастно /по обява от собственика му/ от допустимата според правилника 18-месечна въз­раст, а този ловен помощ­ник в тандем със собствени­ка си станаха победители в този клас. Освен това тази година не бе проведен и съпътстващият турнира конкурс за най-атрактивна и грациозна участничка „Мис Диана”, който бе уникален и единствен по рода си в света, или както го нарече Саня Богнич „черешката на тортата” в надпреварата.

Ето и мнението по двата случая и турнира на предсе­дателя на ЛРС-Пазарджик Евгени Абаджиев: „Имаше много устни сигнали, че кучето е над пределно до­пустимата възраст от 18 ме­сеца, но нямаше нито един писмен такъв, за да има ос­нование дори за експертиза дали е 13 дни по-голямо, или повече. При тази ситу­ация и след като съдиите са допуснали състезателя в тура, постижението му е напълно приемливо. Освен това по предложение на УС, на последното заседание преди турнира, бе проме­нен правилникът и отпадна провеждането на конкурса „Мис Диана”, поради недос­татъчно участие на дами в мероприятието.

Иначе тази година турни­рът беше добре организи­ран, имаше и много спонсо­ри, като най-големият от тях бе община Пазарджик. Това още веднъж показа значи­мостта на сдружението в очите на институциите в нашия град. Искам да кажа още, че днес съм наистина радостен, защото преход­ната купа на турнира след тригодишно странстване в страната най-после бе спе­челена от състезател от на­шето сдружение.”

 

КЛАСИРАНЕ:

Клас „Открит”

1. Борислав Димов, ЛРС-Пазарджик,

курцхар Еро фром Ветренски

2. Павлин Казаков, ЛРС-Бургас,

английски сетер Жули дел Ненковски

3. Мирослав Филипов, ЛРС-Септември,

дратхар Ели от Белмекен

Клас „Млади”

1. Петър Ветренски, ЛРС-Пазарджик,

курцхар Кайен фром Ветренски

2. Йордан Дилков, ЛРС-Кнежа, английски сетер Крол

3. Димитър Тодоров -Фара, ЛРС-Септември, английски сетер Дино от Белмекен

Клас „Жени”:

1. Зорница Николова, ЛРС-Пазарджик,

курцхар Георги фром Ветренски

2. Гергина Вълева, ЛРС-Пазарджик,

курцхар Джина фон Пазарджик

3. Нели Николова, ЛРС-Годеч, курцхар Мия фром Ветренски

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ