140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Добре, но можеше повече

Младен ДОБРЕВ

„Дружинките в Стражи­ца, Бряговица, Балканци, Кесарево – това са все от­личници, изпълнили плана по отстрел на дива свиня за сезона. Животни имаше доста, близо сме до общо изпълнение на плана, но връхлетялата ни страхо­вита зима попречи. За ме­сец януари има върнати 36 бележки за групов лов, заради невъзможност да се излезе в гората. При заложени по план 286 пра­сета сме реализирали 253“. Това сподели дългогодиш­ният специалист по лова в стражишкото сдружение Петко Иванов.

За всички местни ло­вци дивата свиня е обект номер едно. Имат много подходящи ловни полета и изградени традиции в преследването на дивите прасета. Затова там се за­белязва някаква по-особе­на конкуренция, по-скоро за престиж. Да си шампион на сдружението е въпрос на чест за всяка от членуващи­те дружини.

Но да се върнем с още статистика към отминалия сезон. На фона на повсе­местното отстъпление при отстрела на пъдпъдъци тук поддържат едно прилично ниво с 2100 бройки. Отстре­ляните гургулици са почти толкова – 2080, гривяците – 530.

Ловците са натрупали ак­тив и при хищниците: 143 чакали, 76 лисици, 84 скита­щи кучета. Но са недоволни от новите изисквания, които неимоверно усложниха ин­дивидуалния лов и мнозина просто се отказаха от него. А при групов излет за дива свиня не всеки е готов да стреля по случаен хищник, за да не се провали основ­ният лов. Това е проблем и за доста други сдружения от Северна България.

Въпреки перипетиите с прекалено лютата зима стражишките ловци може да са доволни от изминалия сезон. Преживяха емоции, натрупаха спомени. Вярно, само с тях не се живее, но ще трябва да ги топлят до следващия сезон…

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ