140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Два вълка паднаха в Годеч

Младен ДОБРЕВ

Годечкото сдружение не е голямо – с 6 дружини и членска маса от 540 човека (400 ловци и 140 риболо­вци). Но приключва един много интересен и като цяло ползотворен сезон. Да се върнем към някои епизо­ди от ловните полета ни по­мага специалистът по лова към сдружението Радослав Димитров. Статистическите данни вече са обработени и е лесно да изтъкне акцен­ти от тях. Имат почти сто­процентово изпълнение на плана за дивата свиня. При заявени 127 прасета са от­стреляли 125.

Шампиони са ловците от с. Голеш и група „Страния“ към Първа градска дружи­на – с по 14 отстреляни жи­вотни, в ЛРД-с. Гинци имат 13. Най-силните им ловни спомени са от дните по Ко­леда. Тогава в землището на Голеш са паднали 8 пра­сета на една гонка. След това е навалял голям сняг и това до известна степен е затруднило ловуването, но като цяло добрите ре­зултати продължили до по­следния излет през януари. После пък са постреляли и на диви патици. Имат свои водоеми край града, имат си и р. Ниваша, така че въз­можности за стрелба по во­доплаващи не липсват.

Годечките ловци имат с какво да се похвалят и по отношение отстрела на хищници. Повалили са два вълка, дело на Георги Ста­нимиров от с. Бракьовци и Игнат Пейчев от Годеч. Това е нещо като черешка­та на тортата при очерта­лия се силен сезон. Имат отстреляни 57 лисици и 36 чакала. Донеотдавна не са страдали особено от при­съствие на чакали, понеже са в планински район. Но през последните 2-3 годи­ни тези хищници настъпват неумолимо и вече ги има и при тях.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ